fran divertida 2

Fran García

ADVOKAT

"Jeg jobber med analysen av levedyktigheten av rettslige spørsmål av forskjellige slag, med spesiell referanse til områdene sivil, straffe og forbrukerrett, når det gjelder kundeservice, utarbeidelse og forberedelse av søksmål og oppfølging av dem.

Vår daglige fokus er løsningen av konflikter av juridisk og rettslig karakter, i et dynamisk arbeidsmiljø som er spesielt kvalifisert, hyggelig og der et høyt kameratskap hersker. Ingen vender ansiktet når du trenger støtte!

Jeg vil utvilsomt markere ledelsens store arbeid med å tildele oppgaver som skal utføres, og ved roret, José-Luis Campillo, en profesjonell som med stor innsats har opprettet et tverrfaglig firma på høyeste nivå, alltid med absolutt respekt og empati overfor de personlige forholdene til hvert medlem.

For ikke å glemme resten av teamet, personalet, administrasjonen, IT, som med stor besluttsomhet håndterer situasjonene som oppstår daglig, og selvfølgelig mine andre kollegaer-advokater, som man lærer noe av hver dag, og som en lett kan stole på.

Etter 25 års erfaring i advokatyrket har det å være en del av JLCA beriket meg både faglig og personlig."

SPESIALITETER

BANKLOV

SIVILRETT

HANDELSRETT

STRAFFERETT

UTDANNING

Advokatforeningen

  • Medlem av Advokatforeningen i Elche-Alicante, Spania

Utdanning

  • • Juridisk grad, Universitetet i Valencia, Spania
  • • Advokatfullmektig i Forbrukerforeningen
  • • Erfaring ved EU -domstoler (forhåndsavgjørelse 308/15)

 

Språk

  • Spansk
  • Engelsk
fran divertida